Om oss

Velkommen til Norsk Schweisshund Klubb

Vi ønsker med disse sidene å infomere om Schweisshundene våre og ettersøksarbeid etter skadet hjortevilt.

Norsk Schweisshund Klubb ble stiftet den 27. april 1991 under navnet Norsk Viltsporhund Klubb.
I 1994 fikk klubben status som egen raseklubb og ble opptatt som samarbeidende klubb i Norsk Kennel Klub. I den forbindelse ble klubbens navn endret til Bayersk og Hannoveransk Viltsporhund Klubb. Fra 1. Januar 2001 ble navnet igjen endret til Norsk Schweisshund Klubb. Et navn som samstemmer med de andre raseklubbene i Europa.
Klubben ivaretar rasene Bayersk Viltsporhund og Hannoveransk Viltsporhund. Dette er hunder av tysk opprinnelse og er renavlet som spesialhunder for ettersøk av skadet klauvilt.
Det finnes i dag tre hunderaser som av det internationale FCI har fått betegnelsen Schweisshunder. Det er våre to raser i tillegg til Alpinsk Dachsbracke. Denne har egen raseklubb i Norge.
Den 22.10.99 ble klubben opptatt som foreløpig medlem av det Internasjonale Schweisshundforbundet (ISHV).

På de følgende sider vil du finne opplysninger om klubben. Diverse nyheter angående ettersøksordninga, rasebeskrivelser for våre hunder og registrerte kenneler med oppdrett av våre to raser. Valpekull og linker til ulike klubber og organisasjoner.
Vi håper sidene kan bli til nytte og glede for de som er interessert i sporhunder og ettersøksarbeid.

Skitt jakt
Hilsen Norsk Schweisshund Klubb