Kart over dommere

Under finnes kart med kontaktinformasjon over NSHK sine dommere rundt om i landet, sånn at du kan finne den som er nærmest deg til å gå prøver med.

Rød stjerne – Bruksspor, blodspor og ferskspor dommer
Orange stjerne – Blodspor og ferskspor dommer