Kontakt oss

Norsk Schweisshund Klubb org. nr 996 774 988
Styre og kontaktpersoner

Andre Lillebakk. Tel: 454 45 454, andre@lillebakk.com
Klubbens e-postadresse, norsk.schweisshund@nshk.org
Klubbens postadresse:
Norsk Schweisshund Klubb
c/o Andre Lillebakk
Kråknesvegen 305
6440 Elnesvågen

Medlemskontingent
Medlemskontingenten pr. år er kr. 583,-, der kr. 270,- er kontingent til Norsk Schweisshund klubb, kr. 313,- er grunn kontingent til NKK for hovedmedlemmer.
Familiemedlemskap kr. 150,-.
Kontingent skal ikke betales klubben, men til NKK etter krav derfra.

For betaling fra utlandet
IBAN-nr. NO89 4060 2538 283
BIC: ORKONO21XXX

Styret
Leder: Andre Lillebakk, Tel: 454 45 454, andre@lillebakk.com
Nestleder: Randi Stokke Lerheim, Tel: 920 94 895, randistokke04@gmail.com
Styremedlem: Christine Gundersen, Tel: 959 24 264, gundersen.christine@gmail.com
Styremedlem: Beate Smestad Andersen, Tel: 997 32 937, beatesmestadandersen@gmail.com
Styremedlem: Simen Frøyland, Tel: 908 60 966, simen@ekonomika.no
Styremedlem: Pål S. Jensen, Tel: 455 01 470, psj@zenitadvokater.no
Varamedlem: Håkon Gran, Tel: 419 33 100, baret1969@hotmail.com
Varamedlem Susann Opperud, Tel: 400 23 321, s.opperud94@gmail.com
Kasserer: Simen Frøyland, Tel: 908 60 966, simen@ekonomika.no

Andre kontakter
Revisor: Johannes Veie, Tel: 916 86 860, johannes.veie@vegvesenet.no
Vararevisor: Arild Eik, Tel: ,

Avlsrådet
Johanna Pröve, Tessungdalen 694, 3650 Tinn Austbygd, Tel: 951 91 414, johanna.proeve@gmail.com

Utstilling utstilling@nshk.org
Lene Fladmark Eik, Brunvoll, 6487 Harøy Tel: 959 02 324, lillelene25@gmail.com

Prøveansvarlig
Håkon Baret Gran, Tel: 419 33 100, prove@nshk.org

Medlemsansvarlig
Christine Gundersen, Tel: 959 24 264gundersen.christine@gmail.com

Valgkomité
Leder: Lars Hagen
Medlem: Marte Langmoen
Medlem:
Jostein Meland
Vara:
Svein Steinsvoll

Kursansvarlig
Bård Vegard Olsen, Tel: 906 04 219, b.v.olsen@nshk.org

Webansvarlig

Distriktskontakter
Møre og Romsdal, Anna Hoel, Tel: 918 09 331, annahoel@skorgebo.net
Hordaland, Jostein Meland, Tel: 900 92 587, idaogjostein@gmail.com
Sogn og Fjordane, Svein Sæterlid, Tel: 992 38 763, svein.seterlid@enivest.net
Midt-Norge, Anna Hoel, Tel: 918 09 331, annahoel@skorgebo.net
Nord-Norge, Per Midtgård, Tel: 906 27 544, per-midt@online.no
Sør-Norge, Per Chr. Evensen, Tel: 901 39 201, per@hvasser.net

Nyttige telefonnummere
Norges Jeger- og Fiskerforbund, Tel: 66 79 22 00, www.njff.no
Miljødirektoratet, Tel: 73 58 05 00, www.miljodirektoratet.no
Norsk Kennel Klub, Tel: 21 600 900, www.nkk.no

[ninja_forms id=1]