Kontakt oss

Norsk Schweisshund Klubb org. nr 996 774 988
Styre og kontaktpersoner

Svein Steinsvoll. Tel: 959 60 302, svein.steinsvoll@nshk.org
Klubbens e-postadresse, norsk.schweisshund@nshk.org
Klubbens postadresse:
Norsk Schweisshund Klubb
c/o Svein Steinsvoll
Øverbyvegen 75
2819 GJØVIK

Klubbens kontonr. 4060.25.38283
For betaling for sporprøver, utstilling og annet.

Medlemskontingent
Medlemskontingenten pr. år er kr. 583,-, der kr. 270,- er kontingent til Norsk Schweisshund klubb, kr. 313,- er grunnkontingent til NKK for hovedmedlemmer.
Familiemedlemskap kr. 150,-.
Kontingent skal ikke betales klubben, men til NKK etter krav derfra.

For betaling fra utlandet
IBAN-nr. NO89 4060 2538 283
BIC: ORKONO21XXX

Klubben har også VIPPS med nr 89923

Styret
Leder: Svein Steinsvoll, Tel: 959 60 302, Svein.steinsvoll@nshk.org
Nestleder: Beate Smestad Andersen, Tel: 997 32 937, beatesmestadandersen@gmail.com
Styremedlem: Randi Stokke Lerheim, Tel: 920 94 895, randistokke04@gmail.com
Styremedlem: Christine Gundersen, Tel: 959 24 264, gundersen.christine@gmail.com
Styremedlem: Johnny Gåsmyr, Tel: 489 59 515, jg@bolseth.no
Varamedlem: Jan Ottar Fosså, Tel: , jan.ottar.fossa@westcon.no
Økonomiansvarlig: Per Christian Evensen, Tel: 901 39 201, per.evensen@nshk.org

Andre kontakter
Revisor: Johannes Veie, Tel: 916 86 860, johannes.veie@vegvesenet.no

Avlsrådet
Leder: Per Midtgård, Dragøy 9392 Stonglandseidet, Tel: 906 27 544, per-midt@online.no
Merete Sterk-Hansen, Valenvegen 210 3804 Bø, Tel:, 950 40 882 sterkhansenmerete@gmail.com
Anna Hoel, Skorgevik 6390 Vestnes, Tel: 918 09 331, annahoel@skorgebo.net

Utstilling utstilling@nshk.org
Lene Fladmark Eik, Brunvoll, 6487 Harøy Tel: 959 02 324, lillelene25@gmail.com
Ann Kristin Gaare, Sanddalen 58, 6847 Vassenden Tel: 412 005 91, ann-kristin.gaare@live.no

Prøveansvarlig
Håkon Baret Gran, Tel: 419 33 100, prove@nshk.org

Medlemsansvarlig
Christine Gundersen, Tel: 959 24 264gundersen.christine@gmail.com

Valgkomité
Leder: Rune Borgersen, Tel: 906 42 508
Medlem: Lars Hagen
Medlem:
Jostein Meland
Vara:
Marte Langmoen

Kursansvarlig
Bård Vegard Olsen, Tel: 906 04 219, b.v.olsen@nshk.org

Webansvarlig

Distriktskontakter
Møre og Romsdal, Anna Hoel, Tel: 918 09 331, annahoel@skorgebo.net
Hordaland, Jostein Meland, Tel: 900 92 587, idaogjostein@gmail.com
Sogn og Fjordane, Svein Sæterlid, Tel: 992 38 763, svein.seterlid@enivest.net
Midt-Norge, Anna Hoel, Tel: 918 09 331, annahoel@skorgebo.net
Nord-Norge, Per Midtgård, Tel: 906 27 544, per-midt@online.no
Sør-Norge, Per Chr. Evensen, Tel: 901 39 201, per.evensen@nshk.org

Nyttige telefonnummere
Norges Jeger- og Fiskerforbund, Tel: 66 79 22 00, www.njff.no
Miljødirektoratet, Tel: 73 58 05 00, www.miljodirektoratet.no
Norsk Kennel Klub, Tel: 21 600 900, www.nkk.no

[ninja_forms id=1]