Kontakt oss

Norsk Schweisshund Klubb org. nr 996 774 988
Styre og kontaktpersoner

Svein Steinsvoll. Tel: 959 60 302, svein.steinsvoll@nshk.org
Klubbens e-postadresse, norsk.schweisshund@nshk.org
Klubbens postadresse:
Norsk Schweisshund Klubb
c/o Svein Steinsvoll
Øverbyvegen 75
2819 GJØVIK

Klubbens kontonr. 4060.25.38283
For betaling for sporprøver, utstilling og annet.
Kontingent skal ikke betales klubben men til NKK etter krav derfra.
Medlemskontingent pr. år er kr.490,- (kr. 260,- + kr.230,- til NKK) for hovedmedlem og kr. 150,- for familiemedlem.

For betaling fra utlandet
IBAN-nr. NO89 4060 2538 283
BIC: ORKONO21XXX

Klubben har også VIPPS med nr 89923

Styret
Leder: Svein Steinsvoll, Tel: 959 60 302, Svein.steinsvoll@nshk.org
Nestleder: Beate Smestad Andersen, Tel: 997 32 937, beatesmestadandersen@gmail.com
Styremedlem: Bård Vegard Olsen, Tel: 906 04 219, b.v.ols@online.no
Styremedlem: Christine Gundersen, Tel: 959 24 264, gundersen.christine@gmail.com
Styremedlem: Jostein Meland, Tel: 900 92 587, jostein.meland@haugnett.no
Økonomiansvarlig: Per Christian Evensen, Tel: 901 39 201, per.evensen@nshk.org
Varamedlem: Egil Ravnestad, Tel: 916 33 305, egil.ravnestad@enivest.net
Varamedlem: Johnny Gåsmyr, Tel: 489 59 515, jg@bolseth.no

Andre kontakter
Revisor: Johannes Veie, Tel: 916 86 860, johannes.veie@vegvesenet.no

Avlsrådet
Leder: Per Midtgård, Dragøy 9392 Stonglandseidet, Tel: 906 27 544, per-midt@online.no
Merete Sterk-Hansen, Valenvegen 210 3804 Bø, Tel:, 950 40 882 sterk-ha@online.no
Anna Hoel, Skorgevik 6390 Vestnes, Tel: 918 09 331, annahoel@skorgebo.net

Utstilling
Anna Hoel, Skorgevik 6390 Vestnes, Tel: 918 09 331, annahoel@skorgebo.net
Merete Sterk-Hansen, Valenvegen 210, 3804 Bø, Tel:, 950 40 882 sterk-ha@online.no

Prøveansvarlig
Håkon Baret Gran, Tel: 419 33 100, prove@nshk.org

Medlemsansvarlig
Christine Gundersen, Tel: 959 24 264gundersen.christine@gmail.com

Valgkomité
Leder: Per Christian Evensen, Tel: 901 39 201, per.evensen@nshk.org
Medlem: Frode Støyva, Tel: 913 09 813, frode.stoyva@enivest.net
Medlem:
 Geir Hoel, Tel: 992 63 903, geirhoel@skorgebo.net

Kursansvarlig
Per Chr Evensen, Tel: 901 39 201, per.evensen@nshk.org

Webansvarlig

Distriktskontakter
Møre og Romsdal, Anna Hoel, Tel: 918 09 331, annahoel@skorgebo.net
Hordaland, Jostein Meland, Tel: 900 92 587, idaogjostein@gmail.com
Sogn og Fjordane, Svein Sæterlid, Tel: 992 38 763, svein.seterlid@enivest.net
Midt-Norge, Anna Hoel, Tel: 918 09 331, annahoel@skorgebo.net
Nord-Norge, Per Midtgård, Tel: 906 27 544, per-midt@online.no
Sør-Norge, Per Chr. Evensen, Tel: 901 39 201, per.evensen@nshk.org

Nyttige telefonnummere
Norges Jeger- og Fiskerforbund, Tel: 66 79 22 00, www.njff.no
Miljødirektoratet, Tel: 73 58 05 00, www.miljodirektoratet.no
Norsk Kennel Klub, Tel: 21 600 900, www.nkk.no

Fant ingen felt.