Ny med Bayersk- og/eller Hannoveransk viltsporhund?

Som fersk hundeeier er det naturligvis mange ting man lurer på, og når du har kjøpt en Bayersk- eller Hannoveransk Viltsporhund har du antakelig en plan om å bruke den til ettersøk.
Du har nok fått en del informasjon fra din oppdretter, men her er iallfall noe av det du trenger å vite:

Det aller første du bør gjøre er å forsikre hunden din. En ettersøkshund er en brukshund, og skader, huggormbitt og kanskje sykdom oppstår. Årspremien varierer mellom forsikringsselskapene, men det er ikke dyrere enn at det absolutt lønner seg om uhellet skulle være ute. 

Et valpekurs er en god investering. Her får du får gode råd om hverdagslydighet og grunnleggende «folkeskikk» for hunder. Valpen får en fin sosial- og miljøtrening som er gull verd for dens samhandling med folk og dyr for resten av livet. Hunder skal trenes med positiv forsterkning. Aldri straff en hund for ting du ikke har lært den riktig.
Bruk tid på miljøtrening. Ta valpen med deg der du skal, så den lærer at det finnes et liv utenfor skogen også og som den må forholde seg til. En hund bør være trygg i alle situasjoner og det blir den hvis du lærer den at situasjonene ikke er farlige.

Valpen du har kjøpt er avlet frem for ettersøk av klauvvilt i over 100 år, men den er ikke født som ettersøkshund.  Den må trenes. Det er du som hundefører som må lære hunden dette og gjøre det lystbetont slik at hunden ønsker å spore. Det anbefales at du deltar på et grunnkurs i blodspor/ettersøk. Slike kurs holdes av lokale hundeklubber eller ditt lokallag hos Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Finner du noen å trene samme med er dette positivt. Å utveksle erfaringer, se hvordan andres hunder (og fører) jobber, og la hunden lære at det ikke bare er din lukt i som følger sammen med de andre luktene i sporet, er viktig. Du kan også ta kontakt med din distriktskontakt i Norsk Schweisshund Klubb for å få informasjon om det er instruktører i ditt nærområde som kan hjelpe deg: https://www.nshk.org/index.php/kontakt

Når valpen er 9 mnd gammel kan du starte på prøver med den. Om hunden er moden og klar for dette er det du som må avgjøre. Miljødirektoratet har bestemt at NKK’s (Norsk Kennel Klub) prøvespor AK-åpenklasse skal være godkjenningsspor for ettersøkshunder. Norges Jeger- og fiskerforbund har også godkjenningsprøver. Ekvipasjen må gjennom en blodsporprøve og en fersksporprøve. Informasjon finner du her: Informasjon om ettersøk – NKK og regelverket finner du her: Regler for blod og fersksporprøver

Når du er klar til å gå prøve må du sjekke  terminlisten hos NKK  (velg prøvetypene blodsporprøve og fersksporprøve) eller hos NJFF for å finne prøver i det området du ønsker å starte. 
NJFF sine bevegelige prøver er rene godkjenningsprøver der du får bestått/ikke bestått, mens NKK sine prøver blir stambokført på hunden i registeret «DogWeb» og premiert etter en premiegrad fra 1.-3. Ordinære prøver er en samlet prøve med preg av konkurranse der det kåres de (vanligvis) tre beste ekvipasjene, mens en bevegelig prøve begrenset innenfor et tidsrom og man gjør avtale med dommer en dag innenfor tidsrommet. Det er mange som starter på ordinære prøver, noe de finner både sosialt og trivelig.

Når du og hunden har blitt godkjent er det viktig at du ikke slutter å trene. Særlig hunder som kanskje ikke går så mange ettersøk trenger vedlikeholdstreningen. Ikke minst trenger du som fører stadig vekk trening i å «lese hunden» i de forskjellige situasjonene. Altså hvordan hunden reagerer når den finner ferskspor, når den har «tap» (går av sporet den skal følge), når det er flere dyr i lag eller når det ikke er snakk om ett skadd dyr osv. 
Sørg for å få gjort avtaler med alle du kjenner som jakter i nærheten at de ringer deg når de har skutt et dyr. La så hunden få spore fra skuddsted og frem til dyret. Det er kjempefin trening for hunden. Ofte er det jo ikke så langt, men alt duger!
Skriv ettersøksavtale med andre jegere. Avtale finner du her: Ettersøksavtale

Det er Miljødirektoratet som fastsetter reglene for bruk av ettersøkshund, og du bør lese gjennom forskrift om utøvelse av jakt felling og fangst og Veileder til forskriften som du finner her: Miljødirektoratet.

Det er to typer blodsporprøver, AK – åpenklasse, og EK – eliteklasse.
Alle hunder kan starte i AK og prøven arrangeres både som bevegelig og ordinær prøve.
EK arrangeres kun som ordinær prøve og er en konkurranseklasse hvor hundens prestasjoner skal måles over et lengre spor og mot resten av deltagere i EK.
For å delta i EK skal hunden ha minst 1 stk. førstepremie fra samlet eller bevegelig prøve AK.
EK er obligatorisk for hunder som har stambokført tittel Norsk Blodsporchampionat (N BSCh)
og/eller Norsk Viltsporchampionat (N V(f)Ch).
Dvs. at du kan ikke starte på AK etter at hunden har fått godkjent championatene, med mindre det gjelder å få hunden godkjent for ettersøk med ny fører, da MÅ den gå AK.

Rasene våre må gjennom Bruksprøve for Schweisshunder for å bli bl.a. godkjent for avl og for å bli utstillings- og jaktchampion. Klubben har egne dommere som dømmer disse sporene. Dette sporet er litt lengre og har andre momenter enn godkjenningssporet for ettersøkshund. Regelverket finner du her: Bruksprøve for Schweisshunder. Ta kontakt med din distriktskontakt og/eller prøveansvarlig for informasjon om trening og prøve.

Fra 2020 kom det nye prøveregler, med nye championater fra NKK:

Blodsporchampionat (N BS CH) (klippet fra championatregelverket hos NKK):
Gjelder samtlige raser unntatt dachsrasene:
Tre ganger 1. premie i Åpen klasse (AK) på blodsporprøve i Norge, under tre forskjellige dommere. Minst en av premiene må være oppnådd på ordinær prøve. To ganger minst Good på utstilling under to forskjellige dommere, hvor av en Good må være oppnådd i et av de nordiske land ved fylte 24 måneder eller senere.

Viltsporchampionat (N V(F)CH)  (klippet fra championatregelverket hos NKK): Gjelder samtlige raser unntatt dachsrasene:
1 x førstepremie på blodsporprøve i Åpen klasse (AK) og 2 x minimum 75 poeng på blodsporprøve i Eliteklasse (EK) i Norge under tre forskjellige dommere.
1 fersksporprøve med minst 7 poeng.
To ganger minst Good på utstilling under to forskjellige dommere, hvor av en Good må være oppnådd i et av de nordiske land, ved fylte 24 måneder eller senere.

Norsk Schweisshundchampionat (N J(SCH)CH) «Jaktchampionat» (klippet fra championatregelverket hos NKK): Minst tre ganger poengrekken 6-6-4-6 i de fire momentene (det vil si minimum 6 poeng i moment 1, 6 poeng i moment 2, 4 poeng i moment 3 og 6 poeng i moment 4) på offisiell prøve for minst to forskjellige dommere. Dersom hunden har Norsk viltsporchampionat (se pkt. 2.10) eller tilsvarende utenlandsk premiering trenger den én gang ovennevnte poengrekke for oppnåelse av tittelen. I tillegg kreves minst en Excellent på utstilling ved fylte 24 måneder for bayersk og hannoveransk viltsporhund.

Utstilling:
Valpen kan starte på valpeshow (uoffisiell utstilling) fra den er 4 mnd. Ordinære utstillinger fra den er 9 mnd (som på prøver) Terminlisten til NKK har oversikt over utstillinger, og flere av disse har valpeshow. NKK har laget en veileder for ferske utstillere som kan være grei å lese gjennom. «Ny i ringen». 
Utstilling er en mental påkjenning for hundene og det er viktig at hunden har fått miljøtrening slik at den faktisk takler å være med på dette. Hunden skal godta å bli tatt på i alle ender av en dommer. Det er også lurt å trene litt på «venstresvinger» sammen med hunden, og lære den at den må stå med alle fire ben i bakken. Dommeren kan ikke bedømme eksteriøret til en sittende eller hoppende hund. 🙂
Ta kontakt med din distriktskontakt som kan formidle kontakt til erfarne folk i klubben som kan gi deg tips om hva du bør trene på.

Utstillingschampionat (klippet fra championatregelverket hos NKK): Tre ganger certifikat på utstilling i Norge under tre forskjellige dommere. Minst et av certifikatene («storcert») må være vunnet på utstilling arrangert av NKK eller på utstilling hvor raseklubb er gitt anledning til å utdele certifikat tellende til championat på linje med certifikat vunnet på NKKs utstilling. Minst et av certifikatene må være vunnet ved fylte 24 måneder eller senere. NB: I regelverket står det også «Oppnådd minst en 1. premie på blodsporprøve i Norge eller minst en 1. premie på blodsporprøve i AK i Sverige.», men samtidig er det et krav, som har kommet inn i utstillingsreglene på et senere tidspunkt, om at hunden må ha oppnådd minst bestått, med poeng 4-4-4-4, på Brukshundprøve for schweisshund i Norge eller 1. premie i Elitespår i Sverige for å kunne motta certifikat. Det vil i praksis si at hunden ikke kan oppnå utstillingschampionat med bare en blodsporpremie ettersom blodsporprøve ikke kvalifiserer til certifikat.

Alle championat/titler hunden har oppnådd må du søke, og betale for, på «min side» hos NKK for å få stambokført på hunden.

Avl:
Vurderer du å bruke hunden din i avl så ta kontakt med avlsrådet i klubben. De kan gi tips og råd, både ved valg av partner til din hund og hvilke regler som gjelder for avl på hund i Norge og evt. utlandet. For våre raser er dette ekstra viktig i og med at avlsbasen er liten og at innavl må unngås for enhver pris. Kull som ikke har klubbens avlsråds godkjenning vil ikke bli anbefalt, noe som bør være verd å tenke over. Vi er helt avhengig av ditt samarbeid for å ha sunne og friske hunder også i fremtiden.
NKK har også utarbeidet mye dokumentasjon for oppdrett av hund. Det kan du lese her: NKK.no/Oppdrett

Skal du til utlandet med hunden så ta kontakt med Mattilsynet for å være oppdatert på hvilke regler som gjelder i det land du skal besøke. Det er relativt strengt å komme inn igjen til Norge og utrolig kjedelig, og ikke minst veldig dyrt, om hunden må i karantene fordi du har glemt en vaksine eller en ormekur.
Her kan du lese mer: Mattilsynet.no/

Vi ønsker deg lykke til med din hund og . . .:

Skitt jakt!