Valpeliste

Oversikt over godkjente, planlagte og gjennomførte parringer

Planlagte parringer Bayersk Viltsporhund :

Gjennomførte parringer Bayersk Viltsporhund :

Planlagte parringer Hannoveransk Viltsporhund :

Gjennomførte parringer Hannoveransk Viltsporhund :