Sporprøve – Bruksprøve for schweisshund

kr 600,00

Bruksprøven skal være et redskap til å kartlegge hundens bruksegenskaper og anlegg i forbindelse med ettersøk av skadet hjortevilt. Videre et hjelpemiddel for kartlegging av bruksmessige egenskaper i forbindelse med avl. Prøven skal også danne grunnlag for tildeling av Norsk Jaktchampionat.

Prøven dømmes etter følgende regler :

https://www.nkk.no/getfile.php/131964818-1516184682/Dokumenter/Aktiviteter/Jakt%20og%20bruks/Brukspr%C3%B8ve%20for%20schweisshunder%2C%20regelverk%201.7.2012.pdf

Dommere som kan dømme denne prøven finner du i dette kartet :

https://www.nshk.org/kart-over-dommere/

 

*
*
*
Vipps
Kategori:

Beskrivelse

Bruksprøven skal være et redskap til å kartlegge hundens bruksegenskaper og anlegg i forbindelse med ettersøk av skadet hjortevilt. Videre et hjelpemiddel for kartlegging av bruksmessige egenskaper i forbindelse med avl. Prøven skal også danne grunnlag for tildeling av Norsk Jaktchampionat.

Prøven dømmes etter følgende regler :

https://www.nkk.no/getfile.php/131964818-1516184682/Dokumenter/Aktiviteter/Jakt%20og%20bruks/Brukspr%C3%B8ve%20for%20schweisshunder%2C%20regelverk%201.7.2012.pdf

Dommere som kan dømme denne prøven finner du i dette kartet :

https://www.nshk.org/kart-over-dommere/