Fagstoff

Artikkel om jakt og ettersøk

Dag Bjerkestrand har skrevet en nyttig artikkel som vi har fått lov til å dele på våre websider.

I denne artikkelen blir det sett på hva som forårsaker skadeskyting, hva en kan gjøre av forberedelser før jakta begynner, og hva en kan gjøre når en er på jakt for å redusere risikoen for skadeskyting. Det blir sett på rutiner når dyret som er påskutt forsvinner, og på hva som skal gjøres hvis det blir skadeskyting for å sikre et best mulig utgangspunkt for et påfølgende ettersøk. 

Målgruppen for artikkelen er jegere og ettersøksjegere. Formålet med artikkelen er å formidle kunnskap til jegerne for å redusere skadeskyting og bidra til at ettersøkene etter skadeskutt hjortevilt blir mest mulig vellykkede.

Artikkelen er til fri bruk innenfor reglene i åndsverkloven. Endringer av artikkelen er ikke tillatt.
Bruk av deler av artikkelen, eller utklipp av artikkelen, betinger at det oppgis referanse. Det vises for øvrig til artikkelens forord.
Les hele artikkelen HER