Avl og Oppdrett

Her vil du finne informasjon om avlsrådet i klubben, avlskriterier, godkjente parringer og godkjente hunder for avl.

Avlsrådet består idag av følgende delegater:

  • Per H. Midtgård – Leder
  • Anna Hoel
  • Merete Sterk Hansen

Årsmøtet har satt regler som avlsrådet søker å følge når de råder klubbens medlemmer ved valg av hannhund til sine tisper. Avlsrådet skal gi råd til klubbens medlemmer ved spørsmål om avl på våre raser. Avlsrådet kan likevel gi dispensasjon i enkelttilfeller fra en av reglene som årsmøtet har satt når det er gode grunner for at en hund som ikke fyller alle kravene bør avles på. Avlsrådet gir de som søker avlsrådet et skriv som viser at kullet er godkjent når saken en ferdig behandlet. Og kullet blir da oppført på klubbens hjemmeside under godkjente kull. Avlsrådet har ikke ansvar for feil og sykdommer som ikke rapporteres inn fra de enkelte oppdrettere/hannhundeiere.

Informasjon om planlagte og tilgjengelige valpekull finner du på undersiden «Valpeliste«

Informasjon om hunder som er godkjente for avl i henhold til avlsrådets kriterier finner du under «Godkjente hunder for avl«