Aktiviteter,  Fagstoff

NSHK prøver 2020

Norsk Schweisshund klubb arrangerer både blod- og fersksporprøver, samt brukssporprøver i 2020.
Den årlige Høstprøven går for seg 15. august på Utvikfjellet, Gloppen kommune i Nordfjord, og er som vanlig en ordinær/samlet prøve.
Klubbens raser har førsteprioritet på Høstprøven ved overtegning.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Lissi-med-Klauven-1024x696.jpg

Sjekk i aktivitetskalenderen for informasjon om regionale treff med brukssporprøver (NB, pga koronasituasjonen kan noen arrangement bli avlyst).
Påmelding til prøver gjøres via NKK sine sider, med unntak av bruksspor-prøver som skal meldes på fastsatt skjema til e-post til prove@nshk.org.
Alle prøver må være betalt før prøven kan starte, ref. NKK’s regelverk

Refnr Sted: Prøvetype: Fra dato: Til dato:
25-20082 UtvikfjelletBlodsporprøve – Ordinær/Samlet 15.08.2020 15.08.2020
26-20014 Hele landetBlodsporprøve – Bevegelig 01.01.2020 30.04.2020
26-20075 Hele landet Blodsporprøve – Bevegelig 01.05.2020 23.12.2020
28-20010 Hele landet Fersksporprøve – Bevegelig 01.01.2020 30.04.2020
28-20111 Hele landet Fersksporprøve – Bevegelig 01.07.2020 23.12.2020
29-20001 Hele landet Bruksprøve For Schweisshunder 01.01.2020 23.12.2020