Aktiviteter,  Klubbnytt,  Prøveresultater,  Referat fra treff

ISHV 38. Internationale hovedforsalmling

Østerrike 15-20.12.23

NSHK deltok i 2023 på ISHV sin 38. samling i Østerrike. Samlingen er for alle medlemslandene i ISHV og består av hovedaktiviteten som er europamesterskapet i ettersøk for Schweisshunder og i tillegg årsmøte for avlsrådene for medlemslandene og årsmøte for ISHV.
Reisende for NSHK var i år : 
Andre Lillebakk som delegat fra NSHK samt dommer for Norge i mesterskapet
Johanna Pröve som representant fra avlsrådet samt tolk
Kent Arne Andersen som hundefører med hunden Bøjentan´s Ekko

Hundeekvipasje ankommer samlingen Onsdag 15.11, Delegat / dommer og representant avlsrådet / tolk ankommer 16.11

Dommere fra deltagerlandene deles inn i 12 dommergrupper med dommere fra 3 land i hver gruppe.
Norsk dommer blir i dommergruppe 6, sammen med en Tysk og en Østerisk dommer.

Ekvipasjer som er ankommet mesterskapet melder seg opp til å være med på trekning, ISHV har brukt passeren og sirklet 50 mil rundt vårt oppholdssted og tar da imot alle ettersøk i dette området hvor dødsøk ikke er konstatert. 
Ettersøkene som da er kommet inn samles opp og legges i «hatten» og trekkes bland de tilgjengelige ekvipasjene. Når ekvipasje er trekt så tildeles dommergruppe.

Første trekning av 2 spor for de ankommende ekvipasjene skjer Onsdag 15.11, Norsk ekvipasje trekkes ikke ut på noen av disse sporene.

Ny runde trekning av 3 spor Torsdag 16.11 på morgen. Norsk ekvipasje og Norsk dommer trekkes ikke ut på noen av disse sporene.

Fredag 17.11 på morgenen er trekning nr 2. 3 spor trekkes, og ingen går til Norsk ekvipasje eller dommer. Dette passer grunn bra da det er mye program denne dagen for avlsrådet og for ISHV delegater fra hvert land. Vi får deltatt på begge disse møtene og har mye utbytte og god læring av dette.
Avlsrådsmøtet er utrolig lærerikt da alle land utveksler erfaringer med sykdomshistorikk, valpefabrikker og godkjenningskriterier / regler for de enkelte land.
Det er mye fokus på parringer «utenfor» ISHV av såkalte valpefabrikker som kun avler på utseende og ikke bruksegenskapene til hundene, samt har mye utfordringer med sykdommer. Som et eksempel drar Polen opp tall for sitt land, hvor de opplyser om at det i snitt tas frem 30 godkjente ISHV valper årlig, men totalt registreres det 2-300 nye valper der hvert år som ikke har ISHV godkjenning og som kun opererer under FCI papirer. Tyskland opplyser om at de opplever det samme og at dette er et økende problem i flere land, og det er et stort ønske å få redusert dette problemet. FCI er kontaktet anngående problemet fra flere av landene uten hell så langt. 
Dette er en veldig ugunstig trend for valpekjøpere som ønsker å hente inn nye gener til landet, når risikoen er så stor for å kjøpe hunder som potensielt ikke vil kunne godkjennes for videre avl, og ikke vil kunne bli ISHV godkjent. For å prøve å redusere dette problemet så ønsker ledere for klubbene samt ledere fra avlsrådene til alle landene å enes om et samarbeid seg mellom for å formidle valper med riktige papirer seg i mellom på tvers av landegrensene på vegne av sine klubbmedlemmer, istedenfor at medlemmer handler valper etter god tro på egen hånd. NSHK ser vi har samme utfording i Norge, og oppfordrer alle medlemmer som vurderer å skaffe seg en Bayersk eller Hannoveransk Viltsporhund fra utlandet til å ta kontakt med klubbens leder eller avlsrådets leder så vi kan bistå med verifikasjon av valp for dere før eventuelt kjøp. Vi har også nå flere gode planlagte kull i utlandet som vi har tilgang til valper fra til de rette kjøperne. Så ta gjerne kontakt.
Videre i avlsrådsmøtet så opplyser ISHV at de jobber med studie på epilepsi sammen med et universitet for å kartlegge opphavet til dette i ISHV linjer for å kunne minimere risikoen for dette i rasene våre.
Det diskuteres også om at landene på tvers bør enes om en grense for innavl, og antall ganger en hund skal kunne brukes til avl. Tyskland har hannhunder som enkelte ganger er brukt inntil 12 parringer, noe de ser skaper utfordringer over generasjoner. Det gjøres en utspørring for alle medlemslandene hvor de har satt sine grenser, og NSHK er den klubben som har de strengeste grensene på dette og får skryt for god avlsstrategi. Landene enes til slutt om ny grense på : Hannhunder – maks 4 parringer og 30 valper, tisper maks 3 parringer og 20 valper. Dette for både HS og BGS. NSHK sine avlskriterier er allerede litt strengere enn dette så NSHK sine kriterier forblir som de er for nå.
Johanna spiller til slutt inn innspill fra NSHK om utfordringen med å kunne få inn nye gode gener i våre linjer i Norge da reiseveien for tispeeiere i Norge kan være lang for å kunne finne gode hannhunder nede i Europa. Det er derfor et ønske fra NSHK at ISHV kan tillate kunstig befruktning. Saken tas opp for diskusjon og det er god støtte for utfordringen med medlemslandene og forslaget vedtas enstemmig. Det minnes om at FCI reglene fortsatt må følges, så tispe og hanne må ha vært brukt i en normal parring før de kan benyttes til kunstig befruktning.  Dette åpner jo nye muligheter, og medlemmer som ønsker å vurdere dette bes ta kontakt med leder for avlsrådet for informasjon om hvordan vi går frem.

Lørdag 18.11 trekkes 4 nye spor. Norsk ekvipasje får dessverre ikke tildelt spor denne dagen heller men Norsk dommer sin dommergruppe får tildelt et prøvespor sammen med Verein Hirschmann sin ekvipasje og reiser til en innhegning på 1000 hektar tilhørende et slott i området hvor det foregår drivjakt etter villsvin, hjort, dåhjort og rådyr. I snitt skytes det 100-200 dyr pr dag i innhegningen så vilttettheten er stor. Vi får anvist skuddplass og får vist en film fra skuddsituasjonen hvor et villsvin er påskutt. Prøven foregår så ved at ekvipasje skal løse dette ettersøket som  et normalt ettersøk og få avlivet det skadde dyret så effektivt som mulig, med de tre dommerne på slep. Dommerne observerer underveis hund og fører sitt samarbeid og arbeid i sporet generelt etter ISHV sine vurderingskriterier. 
Vi sporer på den skadde grisen ca 4 kilometer før prøven brytes. Prøven blir ikke godkjent. Vi får så tildelt et nytt spor som det startes opp på men vi må avslutte grunnet mørkets frembrudd. Sporet merkes med merkebånd og vi plangger oppstart morgen etter.

Søndag 19.11 tekkes det 3 nye spor og Norsk ekvipasje får endelig tildelt spor i samme innhegning som Norsk dommer gikk spor i på Lørdag. Norsk dommer starter opp på morgen der vi slapp dagen i forkant og sporet følges i ca 2 kilometer frem til vi kommer frem til dyret som ligger i sårleie og ettersøksekvipasjen får avlivet villsvinet.
Den Norske ekvipasjen får anvist skuddplass hvor et villsvin å en dåhjort er påskutt og starter sporarbeidet, sporer et stykke og kommer frem til et villsvin som ligger dødt. Det viser seg at dette villsvinet var et villsvin fra samme jag som var påskutt men ikke det som ekvipasjen var ute etter. Ekvipasjen begynner på nytt fra sporstart og tar et annet spor som ender med villsvin nr 2 som ligger dødt. Det startes så opp en tredje gang fra sporstart for å finne dåhjorten som var påskutt, men denne finnes ikke og søk avsluttes. Det jobbes godt av ekvipasjen i et krevende spor. 

Søndag kveld er det duket for festmiddag og premieutdeling. Det er høytidelig viltparade og hornmusikk. 
Den norske ekvipasjen endte her med godkjent prøve og 8. plass av 14 deltagende land som er et flott resultat for en første deltagelse på denne type prøve. Full rangering under :
1. plass – Tyskland BGS – 410p
2. plass – Østerrike – 320p 
3. plass – Tsjekkia – 320p 
4. plass – Tyskland VH – 200p 
5. plass – Frankrike – 200p 
6. plass – Slovakia – 200p
7. plass – Sveits – 200p 
8. plass – Norge – 110p 
Resterende land fikk ikke godkjent prøver og gikk til 0 poeng.

Mandag 20.11 var det avreise for alle deltagere etter frokost. NSHK sin delegasjon ser tilbake på en lærerik og hyggelig tur!