Klubbnytt

Medlemsavgift 2024

I disse dager forfaller medlemsavgiften til NKK og NSHK for 2024. Noen har fått faktura på mail, og noen har fått eFaktura i nettbanken.
Dersom dere ikke har mottatt noe fra NKK så ligger medlemskravet på  ̈min side ̈ på NKK.no under medlemskap. 

Vi oppfordrer alle til å betale innen forfallsdato, som er 31. januar 2024.

Medlemsavgiften består som vanlig av en grunnkontingent som går til NKK og en klubbkontingent som går til NSHK. Du betaler en samlet faktura.