Klubbnytt

Kjære klubbmedlemmer og gode Schweisshundfolk.

Nå er snart enda et spesielt år lagt bak oss! Det andre pandemiåret, og i skrivende stund diskuteres det mye rundt en ny og mer smittsom virusmutant av SARS-COV2 viruset, omikron. Med dette bakteppet så ble også flere av årets arrangementer i regi av klubben avlyst, blant annet årets sommertreff med spesialutstilling, og årsmøtet ble som i 2020 avholdt på Microsoft Teams med god oppslutning.  

Til tross for pandemien ser vi at våre schweisshundraser er mer populære enn noen gang. Det ble i år født fire kull med til sammen 29 valper med Bayerske viltsporhunder. I tillegg er det allerede nå planlagt to kull til neste år. Klubben er nær med å oppnå 200 medlemmer. Dette gjenspeiles av stor aktivitet på sosiale medier hvor mange legger ut filmer og bilder fra ettersøk, og fra sportrening med sporlogg. Dette er morsomt å se, og lærerikt for de fleste av oss!

Av klubbaktiviteter så må våre regionssamlinger fremheves. Her er det mye godt sosialt miljø hvor vi ønsker nye medlemmer velkommen. Her kan man lære mye av mer erfarne hundeførere og av våre gode og verdifulle bruksspordommere. I juni ble den årlige brukssporsamlingen i Hornindal gjennomført i regi av vår prøveansvarlig Håkon Gran med sitt mer eller mindre etter hvert profesjonelle «mannskap», og med god deltagelse fra klubbmedlemmer. Høstprøven ble arrangert på Skaret ved Molde med mange deltagende hunder. Høstprøven flyttes frem og blir sommerprøve fra neste sommer – da den igjen arrangeres på Skaret i regi av Andre Lillebakk og medhjelpere.   I 2022 planlegges det regionsamlinger med anledning til å gå bruksspor i Bø i Telemark, Hornindal og på Senja. I tillegg kan våre bruksspordommere kontaktes for å få gå bruksspor utenom de oppsatte samlingene. Kart over dommere ligger ute på klubbens hjemmeside.

Vi har en pågående helseundersøkelse av norskeide Bayersk viltsporhunder. Link til denne undersøkelsen ligger på våre hjemmesider. Vi håper at flest mulig logger seg inn og svarer på spørsmålene. Dette er viktig redskap for klubbens fremtidige avlsarbeid.

Mye har endret seg i den pågående pandemien i 2021. Viktigst er at en stor andel av befolkningen nå har fått to vaksinedoser, og at de fleste vil få en tredje booster dose innen april 2022. Dette betyr at vi i 2022 etter all sannsynlighet vil få gjennomført sommersamlingen på Torpomoen med spesialutstilling, årsmøte og sosialt samvær. Vi hadde som klubb 30 års-jubileum i 2021, og markeringen av dette vil vi ta igjen i på sommersamlingen i 2022. Forholdene ligger til rette for at det i 2022 igjen vil bli avholdt landskamp mot svenskene. Denne arrangeres første helgen i august i Sverige. Uttak til landskamp gjøres ut fra resultater på brukssporprøver. Vi må ha som mål å slå Sverige på deres hjemmebane i 2022. Så kjære alle medlemmer, jeg oppfordrer dere til stå på med sportrening og melde dere på brukssporprøver så vi vinner landskampen i 2022.

Jeg håper å se flest mulig av dere på en eller flere av våre regionsamlinger, på sommerprøven og ikke minst på sommerssamlingen med jubileumsutstilling og årsmøte på Torpomoen. Tidspunktene for arrangementene blir etterhvert lagt ut på klubbsidene våre.

Jeg ønsker med dette alle våre medlemmer og hundevenner en riktig god jul og et godt nyttår! 

Waidmanns Heil!

Svein Steinsvoll,

Leder