Avl og Oppdrett

Hvordan er helsen og adferden på våre bayerske viltsporhunder? 

Avlsrådet har i samarbeid med styret i NSHK og IT-ansvarlig utarbeidet en nettbasert spørreundersøkelse om helse og adferd hos Bayersk Viltsporhund i Norge. 

Det ble gjennomført en tilsvarende undersøkelse i 2008, og vi ønsker at alle som eier eller har eid Bayersk Viltsporhund siden 2008 tar seg tid til å svare. Vi ønsker å nå alle eiere, ikke bare medlemmer i NSHK. Fint om oppdrettere kan kontakte sine valpekjøpere slik at også de som ikke er så aktive i miljøet får mulighet til å svare. 

Tanken er å få oversikt over rasens helse og adferd, både positive og negative sider. Den er også et viktig hjelpemiddel og kan gi svar på hvilke eventuelle utfordringer rasen har slik at avlsrådet og oppdretter kan ta hensyn til dette i arbeidet med å avle sunne og friske hunder med godt gemytt og stor arbeidslyst. I tillegg vil undersøkelsen også gi mer kunnskap om årsaker og nedarving av enkelte sykdommer hos rasen. 

Undersøkelsen er frivillig, men vi ønsker at så mange som mulig tar seg tid til å svare. Jo mer representativ undersøkelsen er, desto bedre bilde av rasens helse vil den gi. 

Alle svar vil bli håndtert konfidensielt i avlsrådet i NSHK. 

Ved spørsmål, ta kontakt med Anna Hoel (annahoel@skorgebo.net) i avlsrådet. 

Vi håper på mange og ærlige svar. 

Mvh 

Norsk Schweisshund klubb

Link til skjema for helseundersøkelsen : https://www.nshk.org/helseundersokelse/