Ukategorisert

Årsmøteinnkalling 2021 – Teams

Årsmøte 2021 avholdes i Teams og flyttes til 30. juni klokken 19.30

Revisjonsrapport blir fremlagt under selve møte.

Styret har bestemt at årsmøtet blir avholdt som et lukket Teamsmøte for å ha kontroll på at det bare er stemmeberettigede medlemmer som deltar (stemmer). Innkallingen sendes til den e-postadressen hver enkelt medlem har registrert hos NKK. Om medlemmet ønsker å benytte en annen e-postadresse, må de personlig endre/oppdatere e-postadressen på «min side» på NKK.no.

Egen avstemmingsmodul i Teams vil fungere ved stemmeavgivningen på årsmøtet.

Teknisk veiledning vil bli gitt hvis det skulle være behov for det.

Frist for å melde inn saker til årsmøtet er Søndag 20. Juni