Ukategorisert

AVLYST – Sommertreff på Torpmoen

Styret bestemte 3.mai at Sommertreffet 2021 med årsmøte og utstilling på
Torpomoen avlyses pga usikkerheten rundt vaksinasjon og coronapandemien.
Torpomoen ønsker på nåværende tidspunkt ikke besøkende fra andre
kommuner, noe som også gjør det vanskelig å arrangere et nasjonalt treff.