Klubbnytt

Registrering av godkjente hunder for avl

For å forenkle registreringen av godkjente hunder for avl, så er det nå laget et registreringsskjema som alle kan benytte. En Bayersk eller Hannoveransk Viltsporhund er godkjent som avlshund når den har oppnådd de til enhver tid gjeldende avlskriterier; LINK.
Ønsker du at din hund som er godkjent til avl etter klubbens avlskriterier skal stå på disse sidene så fyller du inn registreringsskjema her : LINK

Vi oppfordrer spesielt hannhundeiere til å forsøke å fylle kriteriene for avlsgodkjenning.