Ukategorisert

  • Ukategorisert

    Årsmøteinnkalling 2021 – Teams

    Årsmøte 2021 avholdes i Teams og flyttes til 30. juni klokken 19.30 Revisjonsrapport blir fremlagt under selve møte. Styret har bestemt at årsmøtet blir avholdt som et lukket Teamsmøte for å ha kontroll på at det bare er stemmeberettigede medlemmer som deltar (stemmer). Innkallingen sendes til den e-postadressen hver enkelt medlem har registrert hos NKK. Om medlemmet ønsker å benytte en annen e-postadresse, må de personlig endre/oppdatere e-postadressen på «min side» på NKK.no. Egen avstemmingsmodul i Teams vil fungere ved stemmeavgivningen på årsmøtet. Teknisk veiledning vil bli gitt hvis det skulle være behov for det. Frist for å melde inn saker til årsmøtet er Søndag 20. Juni

  • Ukategorisert

    AVLYST – Sommertreff på Torpmoen

    Styret bestemte 3.mai at Sommertreffet 2021 med årsmøte og utstilling påTorpomoen avlyses pga usikkerheten rundt vaksinasjon og coronapandemien.Torpomoen ønsker på nåværende tidspunkt ikke besøkende fra andrekommuner, noe som også gjør det vanskelig å arrangere et nasjonalt treff.