Avl og Oppdrett

  • Avl og Oppdrett

    Hvordan er helsen og adferden på våre bayerske viltsporhunder? 

    Avlsrådet har i samarbeid med styret i NSHK og IT-ansvarlig utarbeidet en nettbasert spørreundersøkelse om helse og adferd hos Bayersk Viltsporhund i Norge.  Det ble gjennomført en tilsvarende undersøkelse i 2008, og vi ønsker at alle som eier eller har eid Bayersk Viltsporhund siden 2008 tar seg tid til å svare. Vi ønsker å nå alle eiere, ikke bare medlemmer i NSHK. Fint om oppdrettere kan kontakte sine valpekjøpere slik at også de som ikke er så aktive i miljøet får mulighet til å svare.  Tanken er å få oversikt over rasens helse og adferd, både positive og negative sider. Den er også et viktig hjelpemiddel og kan gi svar…