Aktiviteter,  Klubbnytt

Korona: Avlysing av arrangement. Viktig info.

Helsedirektoratet har bestemt at alle arrangement som samler flere mennesker, både innendørs og utendørs, skal forbys for å hindre ytterligere spredning av Covid-19 viruset. Innstruksen gjør til at flere av NKK/NSHK’s arrangementer ikke kan gjennomføres.

Schweisshundklubben har derfor avlyst brukssporsamlingen i Bø i Telemark og har avbestilt alle reserverte hytter hos Bø camping. Bevegelige prøver skal heller ikke avholdes i denne perioden.
Når det gjelder sporsamlingen i Hornindal, på Senja og Sommertreffet/spesialutstillingen vil klubben vente med å ta avgjørelse til etter neste styremøte 15. april, om de neste planlagte samlingene.
Schweisshundklubben ber alle våre medlemmer være solidariske og rette seg etter rådene fra det offentlige slik at vi unngår spredning av viruset. Fortløpende informasjon finner du på Folkehelseinstituttet sine temasider: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

NKK har også informasjon til klubber og hundeeiere på sine nettsider:
https://www.nkk.no/korona/informasjon-fra-nkks-hovedstyre-article170426-1372.html