Fagstoff

Norsk Schweisshund klubb på Fagdag Ettersøk

Fagdag Ettersøk ble arrangert av NJFF for 5. gang 1. februar 2020, og Schweisshundklubben var representert godt på både deltakersiden og på programmet.

Bård Vegard Olsen debuterte som foredragsholder og fortalte hvordan vi i Schweisshundklubben trener våre ettersøkshunder. Presentasjonen kan du lese her: Bård Vegard sin presentasjon.
Bård Vegard gjorde en god jobb for klubben, og det var nok mange som fikk inspirasjon til å trene på en annen måte en den «tradisjonelle» måten å gjøre det på.
Programmet for dagen var nok ikke like treffende for alle grupperinger av ettersøksjegere, og det var nok en del som valgte å ikke delta av den grunn. Det var likevel en trivelig og lærerik dag på Jølster der en fikk anledning i pausene til å treffe likesinnede og utveksle erfaringer.
Øvrige presentasjoner kan du se ved å gå inn på NJFF Sogn og Fjordane sin side.