• Aktiviteter,  Klubbnytt

  Laguttak til landskampen 2022

  Styret i NSHK har tatt ut følgende ekvipasjer og dommere til landskampen mot Sverige som finner sted i Jägartorpet i Värmland, Sverige den 6.-7. august 2022.  De aktuelle kandidater er forelagt styret av prøveansvarlig. Uttaket er gjort ved nøye gjennomgang av ekvipasjenes resultater på bruksprøver fra 2021 og 2022.  Her er styrets rangering:  Ekvipasjer: 1. Håkon Gran med Melisa Z Klanu Posokowcow 2. Randi Stokke-Lerheim med B1 – Bella 3. Andre Lillebakk med  Skorgebo’s Findus 4. Jørgen Engevik med Sloberry Bay Gaias Erland  5. Simen Føyland (reserve) med Jølstrajegernes Kjorven Dommere: 1. Dag Arne Matre 2. Birger Hogrenning Vi ønsker dere alle lykke til og måtte den beste vinne.

 • Klubbnytt

  Kjære klubbmedlemmer og gode Schweisshundfolk.

  Nå er snart enda et spesielt år lagt bak oss! Det andre pandemiåret, og i skrivende stund diskuteres det mye rundt en ny og mer smittsom virusmutant av SARS-COV2 viruset, omikron. Med dette bakteppet så ble også flere av årets arrangementer i regi av klubben avlyst, blant annet årets sommertreff med spesialutstilling, og årsmøtet ble som i 2020 avholdt på Microsoft Teams med god oppslutning.   Til tross for pandemien ser vi at våre schweisshundraser er mer populære enn noen gang. Det ble i år født fire kull med til sammen 29 valper med Bayerske viltsporhunder. I tillegg er det allerede nå planlagt to kull til neste år. Klubben er…

 • Avl og Oppdrett

  Hvordan er helsen og adferden på våre bayerske viltsporhunder? 

  Avlsrådet har i samarbeid med styret i NSHK og IT-ansvarlig utarbeidet en nettbasert spørreundersøkelse om helse og adferd hos Bayersk Viltsporhund i Norge.  Det ble gjennomført en tilsvarende undersøkelse i 2008, og vi ønsker at alle som eier eller har eid Bayersk Viltsporhund siden 2008 tar seg tid til å svare. Vi ønsker å nå alle eiere, ikke bare medlemmer i NSHK. Fint om oppdrettere kan kontakte sine valpekjøpere slik at også de som ikke er så aktive i miljøet får mulighet til å svare.  Tanken er å få oversikt over rasens helse og adferd, både positive og negative sider. Den er også et viktig hjelpemiddel og kan gi svar…

 • Ukategorisert

  Årsmøteinnkalling 2021 – Teams

  Årsmøte 2021 avholdes i Teams og flyttes til 30. juni klokken 19.30 Revisjonsrapport blir fremlagt under selve møte. Styret har bestemt at årsmøtet blir avholdt som et lukket Teamsmøte for å ha kontroll på at det bare er stemmeberettigede medlemmer som deltar (stemmer). Innkallingen sendes til den e-postadressen hver enkelt medlem har registrert hos NKK. Om medlemmet ønsker å benytte en annen e-postadresse, må de personlig endre/oppdatere e-postadressen på «min side» på NKK.no. Egen avstemmingsmodul i Teams vil fungere ved stemmeavgivningen på årsmøtet. Teknisk veiledning vil bli gitt hvis det skulle være behov for det. Frist for å melde inn saker til årsmøtet er Søndag 20. Juni

 • Ukategorisert

  AVLYST – Sommertreff på Torpmoen

  Styret bestemte 3.mai at Sommertreffet 2021 med årsmøte og utstilling påTorpomoen avlyses pga usikkerheten rundt vaksinasjon og coronapandemien.Torpomoen ønsker på nåværende tidspunkt ikke besøkende fra andrekommuner, noe som også gjør det vanskelig å arrangere et nasjonalt treff.

 • Klubbnytt

  Registrering av godkjente hunder for avl

  For å forenkle registreringen av godkjente hunder for avl, så er det nå laget et registreringsskjema som alle kan benytte. En Bayersk eller Hannoveransk Viltsporhund er godkjent som avlshund når den har oppnådd de til enhver tid gjeldende avlskriterier; LINK.Ønsker du at din hund som er godkjent til avl etter klubbens avlskriterier skal stå på disse sidene så fyller du inn registreringsskjema her : LINK Vi oppfordrer spesielt hannhundeiere til å forsøke å fylle kriteriene for avlsgodkjenning.